Loader M Created with Sketch.
   לבוגר.ת הבא.ה Stroke 1 תקשורת חזותית

   גל כהן
   Gal Cohen

   איור ספר עיצוב עיצוב גרפי

   למות מבושה

   פרויקט גמר

   סיפורה של ננה בבו

   הבלדה על פנקס הקטן

   הצעות נוספות:

   שקד יטיב

   איתי הסל, גל ספיר

   שחף גרוסמן

   יבגניה קריבנקו

   שקד שביט