Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   יער בנבנשתי
   Yaar Benvenisti

   yaar.benvenisti@gmail.com
   yaarbenvenisti.cargo.site/
   instagram icon @benevest

   גופים נחבטים, מבטים מצטלבים

   "הם מתחפרים זה בגופו של האחר, מתפלשים זה בזיעתו של האחר, לשים בבשר, חשים את הקושי של היריב, את הנשימה הכבדה שלו, יודעים בדיוק מה החולשות והעוצמות שלו. זה חלק מתחושת ההתעלות." הספר בוחן את האינטימיות הנרקמת בין שני אנשים במהלך דו־קרב. משני גופים הנחבטים זה בזה בזירת ההיאבקות, דרך קרב הענקים האינטלקטואלי של שני אמני שחמט ועד מערכת היחסים המורכבת בין שוטר ומפגין – אינטימיות עדינה ומיוחדת נרקמת לה בין שני אנשים העומדים לקרב. ספר זה בא להאיר את הרגע הספציפי הזה, בו שני אויבים הופכים לשותפים, פועלים בהרמוניה מושלמת. פרויקט גמר בהנחיית יואב פרי

   ספר עיצוב עיצוב גרפי

   הצעות נוספות:

   נועם רחמילביץ

   שחר צור

   נעם מרקס

   שרונה שמחי

   רון רוברט לוי