Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   אמבר שכטר
   Imbar Shechter

   0542146162
   imbarsh1@gmail.com
   instagram icon @imbarsh

   דֶּנְדְּרוֹכְּרוֹנוֹלוֹגְיָה

   דנדרוכרונולוגיה - שיטה מדעית העוסקת בקביעת גיל העץ, סיפור חייו והתפתחותו, באמצעות הטבעות בגזעו (דנדרון ביוונית פירושו עץ וכרונוס פירושו זמן). ספר זה טומן בתוכו סיפורים של אנשים שהיו בשואה, סיפורים שנקודת מוצאם היא טבעות. הטבעות, כמו טבעות העצים, מלמדות אותנו אודות האנשים שהטבעות היו בבעלותם, אנשים ממגוון גילאים, עם מגוון יכולות ומגוון סיפורים, אך למרות כל השוני ביניהם – כולם היו יהודים. כל הטבעות והסיפורים אודותיהן באדיבות מוזיאון ״יד ושם״, אוסף החפצים. מנחה: חובב אופנהיים. צילום: אמבר שכטר. צילום הגשה, תמונות מספר 6-8: דניאל חנוך.

   לבן ספר עיצוב עיצוב גרפי שחור

   הצעות נוספות:

   שלי בונה

   יפתח מן

   אביה כהן

   מרים רוט

   ענבר פרידמן