Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   איתמר ליברגל
   Itamar Liebergall

   itamarlie@gmail.com
   www.itamar-liebergall.com/
   instagram icon @its_that_ita

   הִתְמוֹטְטוּת / انهيار/ COLLAPSE

   ״התמוטטות״ היא תערוכה עכשווית העוסקת בתהליך הקריסה, המאפיין המון מתחומי החיים בעידן המודרני, ובחוויה הקולקטיבית והאישית כבני אדם בתוך כל אלו - קריסה אקלימית, קריסה כלכלית, קריסת הגלובליזציה אל תוך שטף לאומנות בדלנית, קריסת מערכות חברתיות וזרמי מחשבה, ובנוסף לכל אלו קריסת המציאות עצמה אל תוך אלטרנטיבות סינטתיות ומדומות. העבודות בתערוכה מזמינות את הצופים לבחון את תהליכי ההתמוטטות השונים בחברה בה אנו חיים בתקופת זמן זו, דרך הפגשת דימויים סמליים שלהם עם מוטיבים אמנותיים השאולים מתוך תרבויות ומקומות שונים אשר היו חלק מהקריסה של תקופת הברונזה המאוחרת- משבר עולמי גדול מהמאות ה13-12 לפנה״ס.

   חברה וקהילה סרט עיצוב

   הצעות נוספות:

   אמבר שכטר

   אריאל זנזורי

   ליאור בן זקן

   נטע טל

   עדי דביר