Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   נעמי שביט
   Naomi Shavit

   shavit.naomi.1@gmail.com

   הומאז' לקטלוניה

   הומאז' לקטלוניה הוא פרויקט גמר במחלקה לתקשורת חזותית, בהנחיית נעם נדב- אדפטציית קומיקס לספרו של ג'ורג' אורוול באותו השם. הספר הוא ממואר לתקופת התנדבותו של אורוול במלחמת האזרחים בספרד, בצד האנטי פשיסטי, בו הוא מתאר את השתלשלות אירועי המלחמה את הגיגיו הפוליטיים והפילוסופים ואנקדוטות על חבריו הספרדים. בפרויקט הלכתי בדרך שאורוול סלל. הטקסט אסתטי, הומוריסטי, אידיאולוגי ומלא בניואנס, ואלו הערכים ששמתי לי למטרה בעיבוד זה. הרבה מתהליך העבודה עסק בחיפוש מקורות ויזואלים וטקסטואלים, גילוי פרטים על הדמויות הקיימות, וניסיון ליצור תרגום שיהיה מובן ובאותה העת ישמור על המשמעות המקורית של הבדיחות, האמירות והפתגמים בהם הטקסט מלא.

   איור ספר עיצוב

   הצעות נוספות:

   ערן יונה

   יער בנבנשתי

   עומר קמחי

   דור בלאיש

   רועי בורקין