Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   גיא לוי
   Guy Levi

   guylevi97@gmail.com

   היום המאושר

   "היום המאושר" הוא ספר מחקר ויזואלי המתמקד בחתונות שהתקיימו בין השנים 1990-1984 .הספר מציג את החתונה כאירוע צרכני וכמופע לביסוס מעמד חברתי-כלכלי, לצד תהליכי אמריקניזציה מואצים והתבססותו של הקפיטליזם כשיטה כלכלית בישראל בשנים אלו. הספר מתבונן על תרבות השפע של אותה התקופה וחוגג את הגבולות בין קיטש לפנטזיה. דרך המבט החומרי הספר מבקש לשאול שאלות על ה״עכשיו״, על משמעות טקס הנישואים בתוך המופע האקסטרווגנטי שהוא האירוע עצמו ועל הקשר בין אהבה רומנטית לצרכנות בעידן קפיטליסטי.

   חברה וקהילה ספר עיצוב עיצוב גרפי

   הצעות נוספות:

   דפנה יעקובוביץ

   דביר וינר-בלוטנר

   יובל אלעזרי וולקני

   מרים רוט