Loader M Created with Sketch.
   אמנות פרויקט גמר

   מיי קוטב
   May Qutob

   mayosh.abbassi@gmail.com
   instagram icon @mayosh_qutob

   זיכרון המקום

   כאן תמצאו הרבה, וזו אחת המסקנות החשובות של הפרויקט שלי (זיכרון של מקום), שפולש לפוליטיקה, לטבע, למלחמה, למרד, לגדרות, לבתי קפה, לציפורים ולדתות. באופן בלתי נמנע, יש לך את הזכות לארגן מחדש דברים כרצונך. הנה, אתה, אני, אנחנו, הוא והאשליה, למרות האף שלנו. פרויקט ההנצחה מציג זיכרון של מקום ספציפי בירושלים ובכפרי הסביבה באמצעות מבנים, אנשים, רמזורים, שפה, סמלים, לחישות וצרחות. להפוך את רשת הזיכרונות עם המציאות הנוכחית וליצור חלל חדש בתוך הקנבס שמנפץ ויוצר מחדש זיכרון בהשראת ההווה, העבר והעתיד.

   אמנות גוף זהות זיכרון

   הצעות נוספות:

   שיר רננה שולמן

   יבגניה קריבנקו

   יאקות אבו כף

   ספיר דהן

   תדהר זגגי