Loader M Created with Sketch.
   תקשורת חזותית פרויקט גמר

   הדר ברוך
   Hadar Baruch

   hadarbaruch@hotmail.com

   חדש תחת השמש

   מגילת קהלת פרשנות חדשה ומאויירת יחד עם שלמה המלך, מחבר המגילה ילוו את הטקסט התנכי מפרשים כמו חיים שפירא, מונטי פייתון, ש״י עגנון, יהודה עמיחי, הרקליטוס, תרצה אתר, חנוך לוין, חז״ל, חורחה לואיס בורחס, ספר הג׳ונגל, המינגוויי, הרב קוק, ועוד. מדי פעם אוסיף גם את הזווית האישית שלי אבל במילים של חיים שפירא: קטונתי מלצאת למסע, לפרש את הספר המורכב והנפלא הזה לבדי. במגילת קהלת כמו בחיים עצמם לא שורר סדר רב, מקווה שאפילו אם לא תמצאו בספר זה סדר, תמצאו בו עניין. הספר מכיל בתוכו עבודת אוצרות, איור ועיצוב שלי, במטרה ליצור פרשנות חדשה לספר קהלת ולהנגיש אותו. פרשנות הספר מורכבת מפרשנות קלאסית של הרב קוק, קטעים מסיפורים קצרים וספרים, קטעים ממחזות, קטעי שירה של משוררים, שירה מוזיקלית מסרטים, קלפי טארוט, ציטוטים, קטעי חז״ל ורבי נחמן ועוד. האיורים כולם מאויירים בטושים, לאחר מכן סרוקים משני הצדדים.

   איור סרט עיצוב

   הצעות נוספות:

   כרמל לבון

   אביטל חביב

   שקד יטיב

   נעמה אלטלף בלאו

   שקד קטי