Loader M Created with Sketch.
   עיצוב קרמי וזכוכית פרויקט גמר

   תמר מינה שטסמן
   Tamar Mina Shtessman

   tamarshtess@gmail.com
   instagram icon @tammina___

   יראה מול אהבה

   יראה מול אהבה, מושגים השגורים בפי עוד מימי נעוריי, שני כוחות שמניעים את העולם, המתקיימים זה מול זה ובו זמנית פועלים גם יחד, כמו כוחות נקביים וזכריים הטמונים בכל. האיזון המושלם שהם יוצרים הוא זה שתפס אותי והרגיש כל כך טבעי לעבודה זו. התהליך, הן על הגלגל והן בעת הכתיבה, מלא ברגעים טכניים, בקשיים, ואיכשהו גם במחשבות של הנפש; רגע ובו מציפים אותי געגועים עזים, רגע ובו זיכרונות ילדות מוצאים את מקומם בחזית, ורגע שבו דמעות מציפות, בלי התראה. תהליך זה יקר עבורי, ובעצם מרגיש לי כמו תהליך החיים עצמם ומתנת היצירה. טכניקות: שילוב טכניקות, בד כרזה, אקריליק שחור, פורצלן שרוף ביסק, סאונד. הנחייה: הילה בן ארי צילום: סשה פליט

   איור טיפוגרפיה לבן מיצב סאונד עבודת יד פיסול רישום שחור

   הצעות נוספות:

   יונתן רייזנר

   חסן כורד

   אוהד לוי

   אסיל פוקהאא

   עמר תומא גרוסוסר