Loader M Created with Sketch.
   צילום פרויקט גמר

   מואיד רג׳בי
   Moaiad Rajabi

   moaiadrajabi99@gmail.com

   ללא כותרת

   לפעמים אנחנו חושבים שהעבר חולף עבר, אבל אם נפנה את הלב, נגלה שהזיכרונות המשפחתיים החמים מעולם לא עזבו את ליבנו. יש לנו תמיד את הרצון הזה בפנים לחזור אחורה בזמן אל טהרת הילדות שלנו כשבית סבתא וסבתא היה מהפלט הבטוח שלנו. חיפשתי משהו בארון של אבא שלי ומצאתי תמונה ישנה של סבתי שנפטרה בשנת 2009. היא חייכה בחן. לאחר מותה, התלקחה ממחלוקת בין הדודים שלי סביב הירושה. שישה אחים גרים בבניינים סמוכים, מופרדים בכמה מטרים, אך עם מרחק נפשי עצום בניהם. חילוקי הדעות מכעיסים המשיכו להתגנב למוחם. חלק מהימים מתעצמים ואחרים נרגעים. הפילוגים במשפחה גברו ככל שהקונפליקט התפתח לממריבות פסיכולוגיות ופיזיות אלימות. עבודה זו מורכבת מארכיון משפחתי שאספתי מאבי ומכמה מדודיי. הוא כולל גם וידיאו של בית סבתי ומהווה מסע בין העבר להווה ומציג הרבה זיכרונות ילדות שקבורים מתחת לאבק.

   בית זהות זיכרון צילום

   הצעות נוספות:

   אלאא עבידאת

   רוני וסלי

   רוני נובה

   רותם הינדי

   ענת ויסמן