Loader M Created with Sketch.
   עיצוב קרמי וזכוכית פרויקט גמר

   מיכל לוי גור
   Michal Levi Gur

   michallevi100@gmail.com
   instagram icon @michal_levi_gur

   מחשבות על כד

   יום יום כתבתי על דף, יום יום על כד. שכבה, שחרור ממנה, חזרה אלייה, התבוננות, שכבה נוספת, שריפה, מפגשים בין שכבות, היווצרות סדקים, קילופים, התפוררות, שכבה, שחרור ממנה, שריפה, חזרה אל הכד, חזרה אלי... מתוך ההתכנסות הזאת יצרתי לי מעיין "יומן חומרי" על הכדים. נשענתי על גבה של המסורת הקרמית ועם זאת המקום הפראי והחוקר בנפשי ביקש ביטוי והכדים עברו מספר רב של שריפות ושכבות. האינטואיציה הייתה לי עמודת האש. טכניקה וחומרים: עבודת גלגל , חימרים חולות אדמות, זיגוגים, מתכות, איסופי שיטוט: כיסאות עץ, ברזל, בטון. הנחייה: יעל עצמוני צילום: רותם רוזמן

   אמנות זיכרון טבע עבודת יד פיסול קראפט

   הצעות נוספות:

   נדיה יונס

   חסן כורד

   טניה קלפר

   ספיר דהן

   אייססו לאווי