Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   שחף גרוסמן
   Shahaf Grossman

   052-6783781
   shahafgrossman@gmail.com
   shahafgrossman.myportfolio.com/work
   instagram icon @shahaf_grossman

   ניפגש מחר بشوفك بكرا

   פרויקט גמר / בהנחייתה של דנה גז במשך ארבעה חודשים שהיתי עם הבדווים של מדבר יהודה, בני שבט הג׳האלין, המתגוררים ב׳חאן אל-אחמר׳. רבים ממכם שמעתם עליהם בתקשורת, עקב המחלוקת, והרצון של המדינה לפנות אותם. הגעתי לחאן מתוך תחושת סקרנות והערצה לחברות נוודיות, והרצון לדבר על אקולוגיה. רציתי למצוא את הקרבה לאדמה, דבר שהתרחק מאיתנו כחברה מודרנית, וקפיטליסטית. ככל שההכרות שלי העמיקה ותחושת הביטחון שלי בסביבה החדשה גדלה, כך יכולתי לראות בבהירות את הפערים העצומים בחברה הבדווית - ברמה החברתית, גבולות, כלכלה, משבר האקלים, תהליך מודרניזציה, יחסי כוח ועוד... איגדתי את המסע התבגרות שעברתי לכדי ספר. שם הספר ״ניפגש מחר . بشوفك بكرا״, צמד מילים שאמרתי לאברהים ולבנותיו כל שבוע. הספר בא להעניק זווית ראיה כנה, אינטימית ושקטה, הוא לא בא להעביר מסר חרוץ בסלע. אלא, דרך הסתכלות שמעודדת לחשיבה ותהייה, על חיבור שנרקם ברמה האישית ועלינו כחברה ברמה הגלובלית. החברה הבדווית עוברת תהליך מודרניזמיה טבעי ומזורז, השאלה איך אנחנו כמדינה וחברה בוחרים להתייחס לסוגיה זו. האם בכוח? דעות קדומות?

   חברה וקהילה טיפוגרפיה מצטייני בצלאל בסביבה סרט עיצוב עיצוב גרפי

   הצעות נוספות:

   מור גרושקו

   שרון ברקן

   יהונתן רייך ואסיל עלי סאלח

   אלאא עבידאת

   נטע טל