Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

   גל כהן
   Gal Cohen

   סיפורה של ננה בבו

   איור סיפורה הטראגי של מכשפה צעירה אשר יוצאת לחופשה מלאה בקסמים, כישופים וקללות יחד עם בנות משפחתה- המכשפות מהמערב.

   איור ספר עיצוב

   הצעות נוספות:

   הדר ברוך

   אביה כהן

   דארינא גבר

   נעמי שביט

   רון ליואי