Loader M Created with Sketch.
   ארכיטקטורה פרויקט גמר

   נעה אלפסי ,רויטל דנין
   Revital Danin, Noa Alfassy

   רויטל - 050-8801155 נעה - 050-2815521
   revitaldanin@gmail.com noa.alfassy@gmail.com
   www.instagram.com/noalfassy/?hl=en
   instagram icon @revitaldanin

   רטרופיט אורבני: מודיעין

   מודיעין מייצרת רצף טריטוריאלי בין ירושלים לתל אביב, שתי הערים המרכזיות ביותר בארץ. התפתחותה העירונית אחידה לתקופת הקמתה, ותכנונה נעשה יש מאין, לכן היא לא מתפתחת באופן אורגני כמו עיר ותיקה. העיר בהיותה עיר פרברית, מאפשרת יחס זהה בין שטחי הבינוי לשטחים הפתוחים ובכך מייצרת מרחבים עירוניים מרווחים למדי אשר פוגעים בהתפתחותה והפיכתה לעיר. על כן, ניתן לה לאורך השנים הכינוי "עיר שינה", עם אחוזי יוממות העומדים על כ-70 אחוזים, נתון המעיד על חוסר תעסוקה במרחבי העיר. בתכנון המקורי, נעשתה הפרדה בין אזורי המגורים לאזורי המסחר, התעסוקה והתעשייה הממוקמים בשולי העיר ומוקפים בגינות ירוקות רחבות שוליים. משמעות הפרדה זו – ביטול הזדמנויות לעירוב שימושים ופגיעה בפיתוח עתידי של מרכזים תעסוקתיים פורים במרחבי העיר. כאסטרטגיית תכנון אנו מציעות ארבע רשתות אורבניות חדשות שמתערבות בשטחים הקיימים בעיר, באופן שיודע לחבר פרוגרמות ומבנים חשובים ובמקביל יודע להכניס פרוגרמות ושימושים חדשים, מגוונים יותר. אנו מאמינות כי הוספת רשתות מבניות, תחבורתיות ונופיות יאפשרו לעיר לצמוח בעתיד בצורה אורגנית יותר על ידי שבירת הרצף העירוני הקיים ויאפשרו סיטואציות חברתיות, תרבותיות ותעסוקתיות חדשות.

   ארכיטקטורה חדשנות עיצוב

   הצעות נוספות:

   דנה צייגר

   ויקי אטלן

   רבקה בר אור

   נגה דורון