Loader M Created with Sketch.
   אמנויות המסך פרויקט גמר

   נעם סבאג דר
   Noam Sabbag Dar

   noamsbg@gmail.com
   instagram icon @noamsbg

   תחושת בטן

   כולם חווים קשיים, כל אחד ואחת בדרך שלהם. אני בחרתי לחקור את החוויה שלי, המבט אל העבר והביקורת העצמית שהוא מביא איתו. את מצבי הרוח הקיצוניים, חיוביים ושליליים. בתוך החדר, יצרתי את החוויה האישית שלי מהתמודדות עם קושי פרטי שלי. אני מזמינה כל אחד ואחת להתחבר לרגע לקושי הפרטי שלו.ה, לעמוד מולו ולחוות אותו מנקודת מבט חדשה.

   פיסול קרמיקה

   הצעות נוספות:

   מיכל לוי גור

   נעם אינה קיש

   גלעד אשרי

   ספיר מזיג

   גלעד אשרי