Loader M Created with Sketch.
   ארכיטקטורה פרויקט גמר

   ארד לאור
   Arad Laor

   aradlaor9@gmail.com

   תחייתה של הרצועה באפורה

   כיצד ניתן להפוך אזור של תעשייה כבדה למוקד אורבני חדש? הפרויקט ממוקם באחד האתרים המזהמים ביותר ארץ - מפעלי בז"ן במפרץ חיפה. כיום ישנו נתק בין רצפים של המרקם העירוני בשל מפעלים ומתחמי תעשייה נוספים באזור שמפרידים ביניהם. מטרת הפרויקט היא תכנון הדרגתי שיאפשר תוך שלושים שנים (2023-2053) להפוך את האזור ממפעל מזהם, מנותק וזר לחיפה, לעיר מגורים חדשה המשלבת שימוש מחדש במקטעים מהמפעל לטובת מוקדים אורבניים חדשים. אופן תכנון המבנים החדשים ופיתוח מוקדים עירוניים בעלי זהות תרבותית ייחודית משקפים מטרה זו.

   ארכיטקטורה חדשנות מצטייני בצלאל בסביבה עיצוב

   הצעות נוספות:

   עדי מייזלס

   יובל ברנר

   נועה שמחה

   אביטל חביב

   איתי הסל, גל ספיר