Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   שרון ברקן
   Sharon Barkan

   תיחום ופשרה

   פרויקט גמר בהנחיית נעמי גיגר האם בחירותינו התעסוקתיות נקבעו מראש? פרויקט דוקומנטרי שבבסיסו תיאוריה פסיכולוגית תעסוקתית בשם ״תהליך התיחום והפשרה״ (גוטפרדסון, 1981) מנסה לבחון שאלה זו. מתוך מבנה משפחתי נשי בו גדלתי ומתוך ההבנה שהובנתה אצלי מילדות זהות תעסוקתית, אני יוצאת לבחון תיאוריה זו בעזרת שיחות פתוחות עם שתים-עשרה נשים: שיחות על צמתי התיחום והפשרה בחייהן, עבודה וסביבה ובחירה חופשית מול הבניה חברתית. 140*188 מ"מ 284 עמודים צילום: דניאל חנוך, עומר קמחי

   טיפוגרפיה ספר עיצוב עיצוב גרפי

   הצעות נוספות:

   יער בנבנשתי

   יער בנבנשתי

   אמבר שכטר

   חן ג'נט עופר

   ליאור בן עזרא