Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

   חן ג'נט עופר
   Hen Janet Ofer

   0545864586
   henofer1@gmail.com

   Conspiracy

   תיאוריות קונספירציה היו קיימות מאז ומעולם. לאורך השנים שמענו סיפורים שונים על דמויות כאלה ואחרות או לחילופין אירועים היסטוריים שהשפיעו על חיי כולנו. לחלק מהתיאוריות קשה מאוד להאמין וחלקן מעלות סימני שאלה ומחשבה נוספת. הכתבות מציעות זווית ראייה חדשה ואחרת, המקבלת את התיאוריות השונות ומביאה הוכחות וביסוסים לאמיתות הדבר. האתרים נבנו בשפות html ו-css וסוקרים את הנחיתה על הירח, אזור 51 בארה״ב והעובדה שכדור הארץ שטוח נעשה במסגרת קורס עיצוב לווב שנה ד' סמסטר א' מנחה - מאיר סדן

   ux/ui אנימציה טיפוגרפיה עיצוב עיצוב גרפי

   הצעות נוספות:

   שני גץ

   ליאל זיני

   איתי הסל, גל ספיר

   יפתח מן

   שחר צור