Loader M Created with Sketch.
   עיצוב קרמי וזכוכית פרויקט גמר

   עומר ג׳וליה עבאדי
   Omer Julia Abadi

   omerabadi88@gmail.com
   omerabadi88.wixsite.com/my-site
   instagram icon @omerjulia_abadi

   Glass as a solution

   הפרויקט בוחן את ההיבטים הסביבתיים של זכוכית הסול-ג׳ל, המיוצרת בטמפ' החדר. המחקר מתמקד בהצגת היכולת של זכוכית להיות חומר מיטב סביבה. זאת באמצעות שימוש בזכוכית הסול-ג'ל כחומר פעיל בתהליך של ניקיון ושמירת משאב המים. מחקר זה נרקם מתוך עבודה משותפת ביני לבין ד׳׳ר רחלי בן קנז וקשלק לבין המעבדה של פרופ' דוד אבניר במכון לכימיה שבאוניברסיטה העברית, בגבעת רם. חומרים וטכניקה: זכוכית סול-ג׳ל בטכניקת יציקה הנחייה: ד׳׳ר רחלי וקשלק בן קנז צילום: עומר ג׳וליה עבאדי | רותם רוזמן | סשה פליט עריכת וידיאו: ליאב טל

   בדיקה חדשנות טכנולוגיה מצטייני בצלאל בסביבה קיימות

   הצעות נוספות:

   איתי הסל, גל ספיר

   לטם פליטמן

   ענבר ארז

   תדהר זגגי

   קאיה קדמי