Loader M Created with Sketch.
   צילום פרויקט גמר

   עלאא בדראן
   Alaa Badran

   alaabadran57@gmail.com
   instagram icon @alaa_9117

   SAKAN

   סאקאן - פירוש המילה בעברית הינו דיור, כמו השם כך גם פרויקט סאקאן דן בסוגיית הדיור של הפליטים הפלסטינים אשר הורחקו מבתיהם ומאדמותיהם. דרך מניפולציה אמנותית אני יוצר חברת נדל״ן מסחרית תוך כדי השימוש בשפה, אסתטיקה, ומונחים קפיטליסטים. במסגרת חברה זו אני רוכש קרקעות, ביתים, ובניינים ומשכן בהם בחזרה פליטים אשר נעקרו מאדמותיהם ובתיהם. הפרקטיקה האמנותית שאני משתמש בה מתחקה אחרי פרקטיקות אמנותיות שכיחות בשדה האמנות העכשווית אשר מעמידה את הצופה מול שאלות של שקר ואמת, ביקורת פוליטית מוסוות, והקשר בין אמנות קהילה ומרחב תצוגה.

   וידאו זהות זיכרון עיצוב גרפי פרפורמנס צילום

   הצעות נוספות:

   ליאור פרחי

   רותם וינשטיין

   גל ברוך

   דנה צייגר