Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   גיא פארן
   Guy Faran

   0528272494
   guyfaran13@gmail.com
   guyfaran13.myportfolio.com/

   Unwashed

   כיום לא ניתן יותר להתעלם ממשבר האקלים. עם עליית המודעות הסביבתית-חברתית הגוברת, תעשיות גדולות ומזהמות נקראות לצמצם את היקף הפגיעה שלה הן אחראיות. בפועל במקום לפעול לשינוי אמיתי חברות נוקטות באסטרטגיה שיווקית שפעילים סביבתיים מכנים ׳Green wash׳ - תדמית ציבורית ״ירוקה״ אך שקרית להטעיית הצרכנים להאמין כי שיטות הפעולה, המוצרים או השירות שהחברה מציעה ידידותיים לסביבה. אסטרטגיה זו המונעת מהרצון לשמר את תרבות הצריכה, פוגמת בקידום של צרכנות אחראית. "Unwashed" הוא מייצג המתמקד בשלושה אתרים בעולם, כל אחד מהם מהווה דוגמא חיה להשפעה ההרסנית של 3 תעשיות ענק - אופנה מהירה, ייצור פלסטיק ושריפת דלקים. הצופה נכנס לעולם יפהפה ואוטופי אשר רק במבט נוסף מציג את התמונה העגומה שעומדת מאחוריו.

   אינפוגרפיקה טבע מצטייני בצלאל בסביבה עיצוב

   הצעות נוספות:

   שניאל סגל

   רון רוברט לוי

   יסמין סנדרו בראון

   אור שושני

   אורי תירוש